Gedigen erfarenhet

Vi har arrangerat stora festivaler sedan 1991. Vi bšrjade med Sofiero folkmusikfestival 1991. Det blev en hel vecka med veckokurser fšr barn, ungdomar, vuxna, dans, instrumentvis samt workshops, kvŠllskonserter med kŠnda grupper, tŠvlingar, traditionsbŠrare mm

År 1994 - 1999 arrangerade vi "Fredriksdals spel och dans", samma upplŠgg med spel, dans, konserterande grupper.

Efter det har det rullat på i samma stil med arrangemang fšr barn, ungdomar och vuxna. Nu senast 2017 arrangerade vi FOLKROTSFESTIVALEN pŒ vŒr egen gŒrd.

 • Barn- och ungdomsstŠmma, en vŒr-vinterstŠmma som startade 1987 och fortfarande Šr en gŒng/Œr.
 • Degebergasommarkurser fšr barn och vuxna sedan 1993 - 2004
 • Vemmentorpskurs fšr barn och ungdomar med kanotpaddling, sŒng, spel, dans 1995
 • SkŒnekurs en mŒnadskurs fšr ungdomar som trŠffas en gŒng/mŒnad sedan 1999 - 2008
 • Vi reste med ungdomarna till Roskilde, HŠlsingland, Dalarna vid flertalet tillfŠllen
 • Endagars till tredagarskurser i …ssjš
 • Spel och dansdag pŒ Dunkers kulturhus
 • VisstŠmma på Palladium i Malmš
 • SpelmansstŠmma i €ngelholms hembydspark
 • SpelmansstŠmma i Boarps hembygdspark
 • Kurser i BjurbŠck fšr barn och ungdomar.

Har du en idŽ sŒ har vi erfarenheten!

Hšr av dig! SŒ hjŠlper vi dig att iscensŠtta din dršm. Vi har mŒnga kontakter med musiker genom Laifs arbete på Musik i Syd.

Tidigare projekt

Familjen Carr

1983-1990

1983 BjurbŠcks folkmusikfestival 1- 3 dagar
1984 Sšdra …ssjš kurs 1 - 3 dagar
1985 Sšdra …ssjš kurs 1 - 3 dagar
1986 Sšdra …ssjš kurs 1 - 3 dagar
1987 BjurbŠck folkmusikfestival 1 - 3 dagar
1987 Sšdra …ssjš kurs 1 - 3 dagar
1988 Sšdra …ssjš kurs 1 - 3 dagar
1989 Sšdra …ssjš kurs 1 - 3 dagar
1990 Sšdra …ssjš kurs 1 - 3 dagar

Barn

1991-1994

1991 Sofieroslottsfolkmusikfestival kurs, konsert, tŠvlingar, fšredrag 1 vecka
1991 Sšdra …ssjš kurs vid 8 helger
1992 BjurbŠcks folkmusikkurs - festival 1 vecka
1992 Sšdra …ssjš kurs 2 helger
1993 Degeberga folkmusikkurser 1 vecka
1993 Sšdra …ssjš kurs 2 helger
1993 Roskilde folkmusikkurser
1994 Fredriksdals folkmusikkurser - konsert - tŠvlingar
1994 Roskilde folkmusikkurs
1994 Degeberga folkmusikkurser 1 vecka
1994 Sšdra …ssjš folkmusikkurs

Familjen Carr

1995-1997

1995 Fredriksdal -"-
1995 Vemmentorps folkmusikkurs
1995 Roskilde folkmusikkurs
1995 Degeberga folkmusikkurser 1 vecka
1995 Sšdra …ssjš folkmusikkurs
1996 Fredriksdals folkmusikkurser - konsert - tŠvlingar
1996 Roskilde folkmusikkurs
1996 Sšdra …ssjš folkmusikkurs
1996 Degeberga folkmusikkurser
1997 Fredriksdal folkmusikkurser - konsert
1997 Roskilde folkmusikkurser
1997 Sšdra …ssjš folkmusikkurser
1997 Degeberga folkmusikkurser

Tidigare projekt forts.

Elever

1998-1999

1998 Fredrikdal folkmusikkurser
1998 SkŒnekurs kurser 1 gång/månad för ungdomar
1998 Degeberga folkmusikkurser
1998 Sšdra …ssjš folkmusikkurs
1999 Fredriksdal folkmusikkurser
1999 SkŒnekurs 1 gŒng/mŒnad
1999 Degeberga folkmusikkurser
1999 Sšdra …ssjš folkmusikkurser

Elever

2000-2003

2000 Fredriksdal folkmusikkurser
2000 BjurbŠcks folkmusikkurs
2000 Gnid & Kuta Runt trŠff Magnarp
2000 SkŒnekurs 1 gŒng/mŒnad
2001 Degeberga folkmusikkurser
2001 Gnid & Kuta Runt trŠff Magnarp
2001 SkŒnekurs 1 gŒng/mŒnad
2002 Degeberga folkmusikkurser
2002 SkŒnekurs 1 gŒng/mŒnad
2003 Degeberga folkmusikkurser

Elever

2004-2021

2004 SkŒnekurs med resa till Dalarna
2004 Degeberga folkmusikkurser
2005 Hššr folkmusikkurser
2005 SkŒnekurs
2005 Dunkers kulturhus kurs, konsert
2006 SkŒnekurs
2006 Dunkers kulturhus kurs, konsert
2007 SkŒnekurs
2007 RidlŠger barn
2008 RidlŠger barn- ungdom
2009 RidlŠger barn-ungdom-vuxna
2010 RidlŠger barn-ungdom-vuxna
2011 RilŠger barn-ungdom-vuxna
2012 RidlŠger barn-ungdom
2013 RidlŠger barn-ungdom
2013 Festival "Folkrot" med huvudman Bilda och bidrag från Musik i syd
2014 RidlŠger barn-ungdom-vuxna


2015 RidlŠger barn-ungdom-vuxna


2015 Festival "Folkrot" med huvudman Bilda och bidrag frŒn Musik i syd och €ngelholms kommun.
2016 Konsert med REDNEX i samarbete med spelmansgŒrden Ridklubb.
2016 RidlŠger barn-ungdom-vuxna


2017 RidlŠger barn-ungdom-vuxna


2017 Festivalen "Folkrot" med bidrag från €ngelholmskommun, Bilda studiefšrbund, Musikisyd, Musikverket, SkŒnes spelmansfšrbund, Dansksvenska fonden Hans Melinfonden, BŒstad toffeln,


2018 RidlŠger med barn - ungdom - vuxna


2019 Festivalen "Folkrot"


2021 Festivalen " Ung Folkrot" med bidrag frŒn €ngelholms kommun, Bilda studiefšrbund, Musikisyd, SkŒnes spelmansfšrbund


2021 SpellŠger i BjurbŠck fšr barn och ungdomar, RidlŠger fšr barn och ungdomar

Elever